Slide Show

Monday, June 28, 2010

Wanita Berhias & Menjaga Diri

WANITA YANG HEBAT DAN BIJAKSANA ADALAH WANITA YANG PANDAI MENJAGA DIRI DALAM MENGHADAPI KEHIDUPAN HARIANNYA. MEREKA HANYA MENGINGINKAN KEHIDUPAN YANG ABADI DAN BUKAN KEINDAHAN SEMENTARA.

WANITA BERIMAN MAMPU MENJAGA KEHORMATAN DIRI DALAM KEADAAN MISKIN, BAHKAN MAMPU MENJAUHKAN RASA RENDAH DIRI DAN HINA. DAPAT MELAKUKAN KEHIDUPAN SEDERHANA TATKALA KAYA DENGAN MENGEKANG DIRI SEHINGGA TIDAK BERLEBIH-LEBIHAN. PAKAIAN YANG DIGUNAKAN MEMPERLIHATKAN PENGARUH NIKMAT ALLAH TERHADAPNYA. TIDAK SOMBONG DALAM BERHIAS SEHINGGA DENGAN SENGAJA MENUNJUK-NUNJUK PERHIASAN DUNIAYANG ADA PADANYA. SEBALIKNYA MEREKA SENTIASA TAWADHUK KEPADA ALLAH S.W.T.

WALAUPUN KEHIDUPAN MODEN INI BANYAK MENAMPILKAN UNSUR KENIKMATAN DUNIA SECARA BERLEBIHAN, NAMUN BAGI WANITA SOLEHAH AKAN TETAP MENJAGA MARUAH DIRI KETIKA BERGAUL DAN BERPAKAIAN.Price: RM12.00

Wirid & Doa Harian Dalam Semingggu

WIRID DAN DOA MELAMBANGKAN HUBUNGAN YANG KUKUH ANTARA MAKHLUK DENGAN KHALIQNYA. JALINAN TERSEBUT TERBINA MELALUI KETAATAN DAN KEIKHLASAN YANG MURNI.

WIRID DAN DOA MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MENDAPATKAN PERHATIAN KHUSUS DALAM USAHA MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH S.W.T. BERWIRID DA BERZIKIR BOLEH DILAKUKAN DENGAN CARA MENGINGAT ALLAH DALAM HATI ATAU MENYEBUT NAMA-NAMANYA DENGAN LISAN. AMALAN WIRID DAN DOA INI MERUPAKAN PENGGANTUNGAN HARAPAN INSAN DALAM MEMULAI KEHIDUPAN HARIANYA AGAR DILIMPAHKAN DENGAN KEBAIKAN, PERTOLONGAN DAN KEMENANGAN. JIKA DILAKUKAN DENGAN HATI YANG BERSIH, MAKA AKAN MELIMPAHLAH RAHMAT DAN PERTOLONGAN ALLAH S.W.T.

WIRID JUGA MENJADI SUMBER UTAMA KEPADA KEKUATAN ROHANI DAN MENGGAMBARKAN KEINDAHANHIDUP MANUSIA JIKA AKTIVITI HARIAN MEREKA BERMULA DENGAN MEMUJI ALLAH S.W.T.Price: RM10.00

Bimbingan & Panduan Fardhu Ain

CARA HIDUP PALING TERBAIK ADALAH MENGIKAT DIRI DENGAN KETETAPAN ILAHI. DISUSUN INDAH DALAM ILMU ALLAH YANG MAHA AGUNG. DIBINA DALAM ILMU FARDHU ‘AIN, MENJADI KEWAJIPAN INSAN MEMPELAJARINYA.

CINTA, RINDU DAN REDHA TERHADAP ALLAH MERUPAKAN REAKSI DARI KEKUATAN IMAN. JIKA SESEORANG MELETAKKAN TANGGUNGJAWAB INI SEBAGAI ASAS KEHIDUPAN, MAKA KEDAMAIAN AKAN MEWARNAI DIRINYA. NIKMAT CINTA KEPADA ALLAH DIRASAI SETELAH SESEORANG ITU MENGISI KALBUNYA DENGAN ILMU. MENJERNIHKAN JIWA DARI SEGALA SESUATU YANG MENYEBABKAN SESEORANG LALAI AKAN TUGASNYA SEBAGAI HAMBA. SEBALIKNYA SENANTIASA MEMAHAMI BAHAWA TIADA YANG PALING MALANG HADIR KE DUNIA INI MELAINKAN DIBELENGGU DENGAN KEBODOHAN. SESUNGGUHNNYA ILMU FARDHU ‘AIN MERUPAKAN BIMBINGAN DAN PANDUAN ASAS DALAM MEMBINA KEKUATAN IMAN.

CIRI-CIRI PEMBINAAN JATIDIRI SEMPURNA DENGAN MEMPRAKTIKKAN ILMU AMALIAH YANG TELAH DIBIMBING OLEH RASULULLAH. SELANJUTNYA TERCERMIN DALAM AKHLAK DAN BUDI PEKERTI LUHUR MELALUI KEHIDUPAN HARIAN.Price: RM12.00